1. Winding the bobbin[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1P4M_nn26Wg[/embedyt]
  2. Sew straight [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=G2l0Jv9Z7eY[/embedyt]
  3. Sew strait part 2[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=8EtlkR7Pn5s[/embedyt]
Pages: 1 2 3